VIII. İstanbul Karbon Zirvesi | 23 Şubat 2023, İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Zirve Kurulu

Aslı İşler Kaya

Filiz Karaosmanoğlu

Koray Tuncer

Nazlı Erdönmez Borand

Gençlik Kurulu

Ece Meteris

Enda Tolon

Merve Süslükaya