IX. İstanbul Karbon Zirvesi | 6-7 Mayıs 2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

II. İstanbul Karbon Zirvesi, 2-3 Nisan 2015 Programı

HALKBANK SALONUZORLU ENERJİ SALONUSAFİR SALONU
2nisan08:30-09:30Kayıt ve Kahve İkramı
09:30-10:30Açılış Töreni
10:30-12:00I. Oturum
Paris İklim Zirvesine Giden Yol
12:00–13:00Öğle Yemeği
13:00-14:30II. Oturum
Enerji Verimliliği Derneği Oturumu
İklim Değişikliği Azaltımı İçin Şu Ana Dek Çin Ne Yaptı?
III. Oturum
Sera Gazı Azaltımında Ölçüm, Raporlama ve Doğrulama
IV. Oturum
Çelik İhracatçıları Birliği ve UKCares Oturumu
14:30-15:00Kahve Molası
15:00-17:00V. Oturum
Karbon Yönetimi ve Endüstri
17:00-18:00Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Düşük Karbon Kahramanları Ödül Töreni
18:00-19:00Kokteyl

02 Nisan 2015
09:30-10:30
AÇILIŞ TÖRENİ

 • Etem Karakaya, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 • Enerji Verimliliği Derneği

 • Dirk Forrister, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği Başkanı

10:30-12:00
I. OTURUM: PARİS İKLİM ZİRVESİNE GİDEN YOL
Başkan: Etem Karakaya, Adnan Menderes Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği

 • Yeni İklim Değişikliği Rejimi Müzakeresi, Vesile Kulaçoğlu, Boğaziçi Üniversitesi

 • Dirk Forrister, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA)

 • Gelişmekte ve Geçiş Döneminde Olan Ülkelerin Rolü: Türkiye Için Seçenekler, Daniela Carrington, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP)


13:00-14:30
II. OTURUM: ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞI OTURUMU
İKLIM DEĞIŞIKLIĞI AZALTIMI İÇİN ŞU ANA DEK ÇİN NE YAPTI?
Başkan: Aslı Sezer Özçelik, Ekobil ve Alpay Beyla, Enerji Verimliliği Derneği

 • İşinizi Yeşil Kılın, Karbon Piyasaları İçin Hazır Olun, Qian Wu, Ecofys Çin

 • Çin ETS Pilot Gelişimi İçin Bir Ön İnceleme, Maosheng Duan, Tsinghua Üniversitesi

 • Shangai ETS: Pazar Tasarımı ve İlerleyişi, Jin Li, Shangai Enerji ve Çevre Borsası

 • ETS’nizi Diğerleri ile Uyumlu Tasarlayın: Guangdong ETS Örneği, Xi Liang, Edinburgh Üniversitesi İşletme Fakültesi

13:00-14:30
III. OTURUM: SERA GAZI AZALTIMINDA ÖLÇÜM, RAPORLAMA VE DOĞRULAMA
Başkan: Sebahattin Dökmeci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 • Ulusal Mevzuat ve Projeler, Tuba Seyyah, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi

 • Türkiye'nin Perspektifi: Sorunlar ve Seçenekler, Kerstin Dietrich, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)

 • Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonlarını İzleme Mekanizmasını Destekleme, Alessandra Barecca, PANGEA

13:00-14:30
IV. OTURUM: ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ VE UKCARES OTURUMU
Başkan: Ata Özdemirler, Kaptan Demir Çelik

 • Demir Çelik Sektöründe Karbon Yönetimi, Serpil Çimen, Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

 • Entegre Çelik ve Enerji Üretim Tesisinde Karbonun İzlenmesi, Barış Bora, İÇDAŞ

 • Türkiye Çelik Üreticileri İçin EN15804 (Çevresel Ürün Beyanı) ve Küresel Isınma Potansiyeli Raporlaması, Ayhan Tuğrul, UKCARES

 • Enerji Yönetimi Uygulamalari, Selver Sakallı, İSDEMİR

15:00-17:00
V. OTURUM: KARBON YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ
Başkan: Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği

 • Mehmet Hacıkamiloğlu, AKÇANSA

 • Ali Aydın Pandır, ERDEMİR

 • Muhammet Saraç, İZAYDAŞ

 • Mehmet Akın, PEUGEOT

 • İ. Sinan Ak, ZORLU ENERJİ

HALKBANK SALONUZORLU ENERJİ SALONU
3nisan08:00-09:00Kayıt
09:00-10:30I. Oturum
Gold Standard Oturumu
Gönüllü Karbon Piyasalarında Finansman Etkisini Artırmak
II. Oturum
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Emisyon Azaltımı Finansmanı
10:30-11:00Kahve Molası
11:00-12:30III. Oturum
Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği Oturumu
Karbon Fiyatlandırması
IV. Oturum
EÜAŞ ve GTE CARBON Oturumu
İklim - Su - Enerji İlişkisi: İklim Dirençli Termik Santraller
12:30–13:30Öğle Yemeği
13:30-14:00Davetli Konuşmacı: François Galliot, 1.6 BlueHDi Powertrain Geliştirme Şef Mühendisi-PEUGEOT
14:00-16:00V. Oturum
Karbon Piyasasının Geleceği
VI. Oturum
Sürdürülebilir Yönetim İyi Uygulamaları
16:00-16:30Kahve Molası
16:30-18:30VII. Oturum
İklim Değişikliği, Tarım ve Ormancılık Arasındaki Etkileşimler
VIII. Oturum
Karbon Zirvesi Gençlik Komitesi Toplantısı

03 Nisan 2015
09:00-10:30
I. OTURUM: GOLD STANDARD OTURUMU
GÖNÜLLÜ KARBON PİYASALARINDA FİNANSMAN ETKİSİNİ ARTIRMAK
Başkan: Z.Pınar Öztürk, Gold Standart ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği

 • Yeşile Dönüşüm – DHL ve Müşterileri İçin Ortak Değer Oluşturma, Markus Reckling, DHL Express Türkiye

 • Uluslararası CO2 Gönüllü Pazarı: Mevcut Durum ve Gelecek İçin Olasılıklar, Casiana Fometescu, Carbon Expert Romanya

 • Güneşten Ormanlar Projesi, Yasemen Biligli, Ege Orman Vakfı

 • CARBOMART- Karbon Ticareti Platformu, Yalçın Yılmaz, Green Consult and Finance

09:00-10:30
II. OTURUM: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI İŞLETMELERDE EMİSYON AZALTIMI FİNANSMANI
Başkan: Pınar Bal, Beykent Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği

 • TSKB’nin Kredi Faaliyetleri ve Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonlarına Etkisi:TSKB Tecrübesi, Coşkun Kanberoğlu, TSKB

 • Enerjinin Önemi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Finansmanı ve Halkbank Yaklaşımı, Özer Tolgar, HALKBANK

 • Yenilenebilir Güç Santralleri Finansmanı-Güneş Güç Santralleri Üzerine Vurgu ile, Ozan Sagun, GARANTİ BANKASI

 • Esnaf ve Küçük İşletmelere Yönelik Eko Krediler, Oya Sarı, ŞEKERBANK

11:00-12:30
III. OTURUM: ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ DERNEĞİ OTURUMU
KARBON FİYATLANDIRMASI
Başkan: Dirk Forrister, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA)

 • Jan Willem van de Ven, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

 • Gediz S. Kaya, Gaia Carbon Finance

 • Egbert Liese, Climate Focus

 • Maurits Blanson Henkemans, Hollanda Ekonomik İlişkiler Bakanlığı (onay bekleniyor)

11:00-12:30
IV. OTURUM: EÜAŞ ve GTE CARBON OTURUMU
İKLİM - SU- ENERJI İLİŞKİSİ: İKLİM DİRENÇLİ TERMİK SANTRALLER
Başkan: Halil Alış, EÜAŞ

 • İklim Değişikliği Konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yaptığı Çalışmalar, Murat Hardalaç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • İklim Değişikliği - Enerji - Su İlişkisi, M. Kemal Demirkol, GTE CARBON

 • Türkiye Termik Santrallerinin İklim Değişikliği Ön Risk Analizi ve Uyum Seçenekleri, T.Erdem Ergin, GTE CARBON

14:00-16:00
V. OTURUM: KARBON PİYASASININ GELECEĞİ
Başkan: Yasemin Örücü, Dünya Bankası

 • Orman ve Uluslararası Karbon Piyasaları: Başarılar ve Zorluklar, John O'Brien, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

 • Dünya Çapında Emisyon Ticareti – Mevcut Durum ve Eğilimler, Marissa Santikarn, Uluslarası Karbon Eylem Ortaklığı (ICAP)

 • Andrei Marcu, Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi (CEPS)

14:00-16:00
VI. OTURUM: SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM İYİ UYGULAMALARI
Başkan: Necmi Sadıkoğlu, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)

 • Türkiye’nin En Geniş Elektrikli Ticari Araç Filosu, Burçin İmir, Aras Kargo

 • BASF'de Enerji ve İklim Koruması, Selçuk Denizligil, BASF

 • Garanti Bankası'nda İklim Değişikliği Risk ve Fırsatlarının Yönetimi, Derya Özet Yalgı, Garanti Bankası

 • Sürdürülebilirlik ve Hoşdere Otobüs Fabrikası, Sezai Aydın, MERCEDES-BENZ

 • Yeşil Karbon Ekonomisi İçin Teknoloji Örneği, Hakkı Tığlı, MİTAS DOĞAL ENERJİ

 • Küçük Bir Şehrin Karbon Yönetimi: Atatürk Havalimanı, Akın Arkat, TAV

 • Türkiye'de TS EN ISO 14064 Uygulamaları "Havacılık Sektörü Tecrübesi", Volkan Çağın, Türk Standartları Enstitüsü(TSE)


16:30-18:30
VII. OTURUM:İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, TARIM VE ORMANCILIK ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER
Başkan: Levent Şaylan, İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Trakya Kesiminde Tarımsal Ürünlerin Üzerinde Karbon Değişimi Çalışmaları, Levent Şaylan, İstanbul Teknik Üniversitesi

 • İklim Değişikliği Azaltmak için Türk Ormancılık Sektörünün Rolü, Yusuf Serengil, İstanbul Üniversitesi

 • İngiltere Woodland Karbon Kodundan Öğrenme, Yıldıray Lise, Doğa Koruma Merkezi

 • Avrupa'da Iklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri Araştırma Faaliyetleri, Josef Eitzinger, Doğal Kaynaklar ve Uygulamalı Yaşam Bilimleri Üniversitesi

 • Orman ve Tarım ve Emisyon Ticareti: Yeni Zelanda Deneyimi, John O'Brien, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

 • Turkiye Topraklarinin Organik Karbon ve Verimlilik Paremetreleri Veri tabaninin Olusturulmasi ve Haritalanmasi, Mehmet Keçeci, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkezi Araştırma Enstitüsü

16:30- 18:30
VIII. OTURUM: KARBON ZİRVESİ GENÇLİK KOMİTESİ TOPLANTISI
Başkan: Alpay Beyla, Edinburgh Üniversitesi, Enerji Verimliliği Derneği ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği
Tartışma Konusu 1: Karbon Ekonomisi, Türkiye'deki Gençliğe Yeni İş İmkanları Nasıl Oluşturulabilir?

 • Yenilenebilir Enerji

 • Enerji Verimliliği

 • Sera Gazları İzleme Raporlama ve Doğrulama Yönetmeliği

 • Finansman

 • Yeşil Yüksek Öğrenim İmkanları


Tartışma Konusu 2: Toplumun Önemli Bir Parçası Olan Genç Nesil, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ndeki Konumuna Nasıl Katkı Sağlayabilir ve Geliştirebilir?

 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ndeki Mevcut Durum

 • Paris 2015'e Giden Yol

 • Dünyada, İklim Değişikliğini Önleme ve İklim Değişikliğine Uyum Sağlama Tekniklerindeki Yeni Gelişmeler

 • Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Karşılaştırması


Tartışma Konusu 3: Türkiye'de İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerini Önlemek Adına Bugüne Kadar Ne Yapıldı? (Yasal ve Sosyal Açıdan)

 • Yerel Karbon Piyasası

 • Karbon Bildirme Projesi Türkiye

 • Farkındalık Yaratma (Sosyal Medyanın Rolü ve Lobicilik)