VIII. İstanbul Karbon Zirvesi | 23 Şubat 2023, İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi

II. İstanbul Karbon Zirvesi, 2-3 Nisan 2015 İş Ortakları