VII. Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade
Istanbul Technical University Suleyman Demirel Cultural Center, 10 September 2020

Verimlilik ve En Yaşlı Emekçi Dünyamız, Sürdürülebilir Yaşam 12.05.2016