VII. İstanbul Karbon Zirvesi | Karbon Yönetimi, Teknolojileri ve Ticareti | Haziran 2021 | İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Karbonun yeşilini mavisini aldık ve sattık, Sürdürülebilir Yaşam 15.04.2019