X. İstanbul Karbon Zirvesi | 14-15 Nisan 2025 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

Ulaştırma Bakanı, İkizdere’deki taş ocağı yapımına direnen köylüler için “marjinal” sıfatını kullandı. Haklı. Bu insanlar, özellikle direnişin simgesi hâline gelen kadınlar, elbette marjinal. Sıradan olsalar direnebilirler mi?

Şunu özellikle ifâde edeyim, eğer bu kadınlar yol yapımına direnseler destek olmam. Karadeniz yaylalarında yol sıkıntısını gözlerimle gördüğüm için daha evvel yol yapımına direnenleri haklı bulmadım.

Başlıktaki Zenci Fatma Kadın, ne yaptığını öğrendiğimden beri her fırsatta hatırlatmayı vazîfe kabul ettiğim kadındır. Adı ihyâ edilene kadar da hatırlatacağım. O, dünyânın ilk Greenpeace eylemcisi. Zenci dendiğine göre Habeşli olmalı. Eylemi, İstanbul Beykoz’da yapmış. Kesin târih yok. Sultan Abdülaziz Han devri. O zaman Beykoz, bataklık hâlinde bir köy. Pâdişah, Beykoz tarafına gezmeye gittiğinde Zenci Fatma Kadın, arabasının önüne yatıp, “Köyümü kurtar!” diyor. Pâdişah, çok etkileniyor ve Beykoz’a çınar ağaçları dikilmesini ferman buyuruyor.

Dilerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da köyünü kurtarmaya çalışan kadınlardan etkilenir ve köylerini kurtarır.

Başka bir ülkede olsa Fatma Kadın’ın adı, kırk kere ihyâ edilir; filmi bile çekilirdi. Nedense ne Beykoz Belediyesi ne İBB, bu meseleye sâhip çıktı. Sâdece İTÜ’den Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’nun ve yerel basından Güncel Beykoz gazetesinin dikkatini çekti. Karaosmanoğlu, muhtemelen târihçi olduğumu bilmediğinden târihçilerin doğrulamasını istemiş. Zenci Fatma Kadın’ın eylemi, “Türk Çiçek ve Ziraat Kültürü Üzerine-Cevat Rüştü’den Bir Güldeste” kitabında geçiyor. Kitabı yayına hazırlayan Nâzım Hikmet Polat’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu cesur kadını, Polat sâyesinde tanımış olduk. Maalesef Osmanlı Arşivi’nde bu konu hakkında bir belge bulamadım.

Bu vesileyle İBB ve Beykoz Belediyesi’ne, Zenci Fatma Kadın’ın adını yaşatmaları için bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Yeşile ve memleketine sevdâlı bu cesur ve marjinal kadının adını, hak ettiği bir yere vermeleri isâbetli olacaktır.

İkizdereli Fatma Kadınlara da seslenmek istiyorum:

Sizi seviyoruz ve gurur duyuyoruz!

Haberin Bağlantısı:

Kerime Yıldız’ın atıf yaptığı Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu yazısı (9 Mart 2016): Çevresi için KADIN – Dünya Gazetesi (dunya.com)