X. İstanbul Karbon Zirvesi | 14-15 Nisan 2025 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

Atıkların sanayi için değerini belirten Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) atık toplama ve geri dönüşüm seferberliği çağrısı yaptı. Geri dönüşüm sektörüne her yıl 20 milyon Dolar yatırımın yapıldığını ifade eden SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğluyeni iş imkânlarının yaratıldığını da sözlerine ekledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, kâğıt, ahşap, cam, metal, plastik, gıda, yağ, lastik, akü, otomobil, elektrikli-elektronik eşyaların ömrünü tamamladıklarında ve sanayide üretimle, imalatla açığa çıkan atıkların; birer atık değil Türkiye için kıymetli ham maddeler olduğunu vurguladı. Karaosmanoğlu bu yıl üçüncüsü kutlanan, 18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’ne dikkat çekmenin ve yaygın etki yaratmanın SÜT-D olarak öncelikleri olduğunu söyledi.

Dünyada Yaklaşık 1,6 Milyon Kişinin İstihdam Edildi
Prof. Dr. Karaosmanoğlu şunları söyledi: “En iyi atık yönetimi başarıldığında, atığın çevre ve iklim değişimine etkisini azaltarak insan ve doğa sağlığı için sürdürülebilir yaşamda ilerleyebiliriz. Atık Çıkarmama, En Az Atık Oluşturma; Atığı Yeniden Kullanma, Atık Geri Dönüşümü/İleri Dönüşümü; Atıktan Malzeme/Enerji Geri Kazanımı; Atık Bertarafı öncelikleme sırasında sanayimiz için büyük bir fırsat bulunmakta.”

Geri dönüştürülebilirlerin işlenmesiyle dünyada yaklaşık 1,6 milyon kişinin istihdam edildiğini söyleyen Karaosmanoğlu, hâlen geri dönüştürülebilirler ile dünyanın ham madde ihtiyacının yüzde 40’ının karşılanıp, geri dönüşüm sektörüne her yıl 20 milyon Dolar yatırımın yapıldığını ve yeni iş imkânlarının yaratıldığını da sözlerine ekledi.

Sektörünün Küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya katkısının gelecek on yılda 400 milyar Dolar değerini aşacağının tahmin edildiğinin altını çizen Karaosmanoğlu, “atıklar; su, hava, kömür, petrol, doğal gaz ve minerallerden sonra yedinci doğal kaynaktır. ”dedi.

Geri Dönüştürülebilirler İklim Dirençli Türkiye İçin Mühim
Prof. Dr. Karaosmanoğlu, “Geri dönüştürülebilirler ile her yıl sera gazı emisyonlarında 700 milyon tonun üzerinde, diğer deyişle havacılık kökenli sera gazı emisyonlarını dengeleyecek miktarda azaltım sağlandığını vurguladı. Bu rakamın 2030 yılında 1 milyar tona ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Karaosmanoğlu, geri dönüşümün iklim dirençli Türkiye için mühim olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karaosmanoğlu, geri dönüşüm zincirine katılan her bir atığın ülke ekonomisinin geliştirilmesi, geleceğin güçlendirilmesi için önemli olduğunun altını çizdi. Sanayicinin atıktaki, döngüsel ekonomideki fırsatı görmesi gerektiğini belirten Karaosmanoğlu, Türkiye’deki geri dönüşüm yatırımlarının artması gerektiğini vurgulayarak geri dönüşüm seferberliği çağrısı yaptı.

18 Mart Geri Dönüşüm Günü
Küresel Geri Dönüşüm, geri dönüşümün desteklenmesi ve gezegenin korunması için Geri Dönüşüm Günü’nün kutlanması ilk defa Ekim 2018’de önerdi. Küresel Geri Dönüşüm Vakfı öncülüğünde de bu günün her yıl 18 Mart tarihinde kutlanmasına karar verildi.

Bu anlamlı günün, Birleşmiş Milletler tarafından tanınması için Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) büyük bir çaba gösteriyor.

Öte yandan Küresel Geri Dönüşüm Günü’nü Türkiye’de ilk defa 2019 yılında SÜT-D gündeme taşıdı. Bu bağlamda SÜT-D geri dönüştürülebilirlerin sanayi için ham madde ve en iyi atık yönetiminin de sürdürülebilir üretim- tüketimdeki mühim yeri için yaygın etki ve fayda yaratma hedefi için uğraşıyor.

Haberin Bağlantısı: