IX. İstanbul Karbon Zirvesi | 6-7 Mayıs 2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği atıklarımızın sanayi için kıymetini belirterek, atık toplama ve geri dönüşüm seferberliği çağrısı yaptı.

Kâğıt, ahşap, cam, metal, plastik, gıda, yağ, lastik, akü, otomobil, elektrikli-elektronik eşyalarımız ömrünü tamamladıklarında ve sanayide üretimle, imalatla açığa çıkan atıklar; birer atık değil ülkemiz için kıymetli ham maddelerdir vurgusunu yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, bu yıl üçüncüsü kutlanan, 18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’ne dikkat çekme ve yaygın etki yaratma SÜT-D olarak önceliklerimizden biri açıklamasını yaptı.

Geri dönüşüm sektörüne her yıl 20 milyon dolar yatırım yapılıyor
“En iyi atık yönetimi başarıldığında, atığın çevre ve iklim değişimine etkisini azaltarak insan ve doğa sağlığı için sürdürülebilir yaşamda ilerleyebiliriz. Atık Çıkarmama, En Az Atık Oluşturma; Atığı Yeniden Kullanma; Atık Geri Dönüşümü/İleri Dönüşümü; Atıktan Malzeme/Enerji Geri Kazanımı; Atık Bertarafı öncelikleme sırasında sanayimiz için büyük bir fırsat bulunmakta” diyen Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, geri dönüştürülebilirler işlenerek, dünyada yaklaşık 1,6 milyon kişi istihdam edilirken, halen geri dönüştürülebilir dünyanın ham madde ihtiyacının yüzde kırkı karşılanıp, geri dönüşüm sektörüne her yıl 20 milyon dolar yatırım yapılırken, yeni işler yaratılıyor.

Sektörünün Küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya katkısının gelecek on yılda 400 milyar dolar değerini aşacağı tahmin edilmekte çarpıcı rakamsal açıklamasını da yaparak, atıklar su, hava, kömür, petrol, doğal gaz ve minerallerden sonra yedinci doğal kaynaktır dedi.

Geri dönüştürülebilirler iklim dirençli Türkiye için mühim
Prof. Karaosmanoğlu “Geri dönüştürülebilirlerle her yıl sera gazı emisyonlarında 700 milyon ton üzerinde, diğer deyişle havacılık kökenli sera gazı emisyonlarını dengeleyecek miktarda azaltım sağlanmakta ve bu rakamın 2030 yılında 1 milyar ton’a ulaşması öngörülmekte. Geri dönüşüm iklim dirençli ülkemiz için mühim” bilgisini verdi.

Atmayalım, yurttaş ve sanayici hep beraber geri dönüşüm seferberliği yapalım
Günlük yaşamımızda tüketimimizle sebep olduğumuz atıkları atmayalım. Evde, okulda, işte, tarlada, ormanda, yolda atıklarımız için geri dönüşüm kutuları arayalım. Geri dönüşüm zincirine kattığımız her bir atık ülkemiz ekonomisini geliştirmek, geleceğimizi güçlendirmek için önemli. Sanayicimiz atıktaki, döngüsel ekonomideki fırsatı görmeli, ülkemizdeki geri dönüşüm yatırımları artmalı diyen Dr. Karaosmanoğlu geri dönüşüm seferberliği çağrısı yaptı.

Haberin Bağlantıları: