IX. İstanbul Karbon Zirvesi | 6-7 Mayıs 2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

Türkiye’de bulunan düzensiz atık döküm sahalarının 2023 yılına kadar kapatılarak rehabilite edilmesi hedefleniyor.

Enerji Günlüğü – Türkiye’de bulunan düzensiz atık döküm sahalarının 2023 yılına kadar kapatılarak rehabilite edilmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında “Türkiye’nin İklim Değişimi İle Mücadelesi” oturumu gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık İşleme Dairesi Evsel Atıklar Proje Şube Müdürü Demet Erdoğan, atık ve iklim değişikliğine genel bir bakış içeren sunum gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye’de atık depolamada düzenli depolama sahalarının ağırlıkta olduğunu belirterek, 2023 yılında düzensiz döküm sahalarının da kapatılarak rehabilite edilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Düzensiz depolama sahalarından kaynaklanan sera gazı emisyonunun önemli olduğunu kaydeden Erdoğan ayrıca Türkiye’nin 2023 yılına kadar atıkların %35’ini geri kazanmayı, %65’ini de düzenli depolamayı hedeflediğini belirtti.

ULUSAL ATIK YÖNETİMİ VE EYLEM PLANI UYGULANIYOR

Türkiye’nin bu hedef doğrultusunda atık yönetimini 2015 yılında mevzuatla hüküm altına aldığını ve Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı’nı uygulamaya koyduğunu belirten Erdoğan, plan kapsamında atık kaynağı miktarının ortaya konduğunu ve mevcut durum analizi yapılarak uygun geri kazanım ve bertaraf yöntemlerinin belirlendiğini ifade etti.

TÜRKİYE 32 MİLYON TON ATIK ÜRETİYOR

Erdoğan ayrıca dünyada yılda 2.5 milyar ton, Avrupa’da da 200 milyon ton atık ortaya çıktığını belirtti. Türkiye’de ise bu rakamın yaklaşık 32 milyon ton olduğunu ve kişi başına 1 kilonun üzerinde bir atık üretimi olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye’de toplanan belediye atığı miktarının da yılda 31.6 milyon ton olduğunu kaydetti.

Sabiha KÖTEK – Enerji Günlüğü

Haberin Bağlantısı