IX. İstanbul Karbon Zirvesi | 6-7 Mayıs 2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

İklim değişikliği günümüzün en önemli problemlerinden biri olarak dünya genelinde genel bir kamuoyu görüşüne sahip. Endüstrinin ve sanayi kuruluşları sayısının artışı, tarım ve orman arazilerindeki azalış ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi çok çeşitli etmenlerle şekillenen iklimsel değişikliklerin yakın gelecekte insan yaşamını, çeşitli hayvan, bitki ve habitatın varlığını tehlikeye düşürebileceğine dair karamsar senaryolarda mevcut.

Bu noktada dünya genelinde genel ve yerel yönetimler çeşitli eylem planları ortaya koyarak iklim değişikliğini ve getirdiği etkileri azaltmayı hatta mevcut iklimsel niteliği daha da iyileştirmeyi amaçlayan çözüm önerileri sunmaya gayret gösteriyor.

İTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’da İSTAÇ A.Ş ve İTÜNOVA TTO ile birlikte gerçekleştirdikleri İklim Değişikliği Eylem Planı Paydaş Analizi Projesi ile İstanbul üzerinde iklim değişikliği ve olası problemler üzerine çözüm önerileri geliştirmeye ve sunmaya çalıştılar. Bizde H2O ekibi olarak Prof. Dr. Karaosmanoğlu ile bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Paydaş Analizi Projesi ve İTÜNOVA TTO’nun sürece katkıları üzerine bir röportaj gerçekleştirdik!

Haberin Bağlantıları: