IX. İstanbul Karbon Zirvesi | 6-7 Mayıs 2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

Değerli Okuyucularım,

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi-ISTRADE 2018’de kamu ve enerji iş dünyasının her birinden üçer liderimizi dinlerken, ortak belli konuların belirgin ön plana çıkması yanı sıra, nükte, teşbih ve flörelerle zenginleşen konuşmalara takip ilgimiz hiç azalmadı. 3D (Digitalleşme; Dağıtıklaşma; Düşük Karbonlaşma) ile 2R (Riski Yönetme; Rekabet Etme) başlıklarıyla ülkemizin enerji merkezi olma hedefine giden yolda değişim ve dönüşümün gerekliliğini iş stratejilerine uyumlaştırmış sektör liderlerinin umutlu olmayı da vurgulayarak duruş göstermeleri, yavaşlatmayacak piyasa öğelerine ihtiyacı ortaya koydu.

Enerji Ticareti Derneği Başkanı ve GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ile 3D değer zincirinin önemini belirtti. ENERJİSA Üretim CEO’su Armanç Ekinci likit, şeffaf ve derinlikli piyasada maliyet bazlı ticaretin gereğini bildirirken öngörülebilirliğe parmak bastı. ZORLU Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, müşteriye aynı bir bankada olduğu gibi finansal danışman niteliğinde en iyi hizmet sunmak için çalışmanın zorunluluğunu, müşteriye bilgi vermenin ve akıllı teknolojilerin önemini söylerken, öngörülebilir piyasaya vurgu yapıp, yenilenebilir kaynaklı elektrik üreticileriyle, elektrik ticareti yapanların maliyete dayalı uzun dönemli kontrat imzalamasının gereğini öne çıkardı. Evsel elektrik tüketimi akıllı teknolojik gelişmeleri ve elektrikli taşıtlarla müşterilerin de dönüşeceğini belirten S. Ak, hızlı şarj istasyonlarıyla ülkemizi donatacaklarını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz sektördeki türbülanslara hazır olma ve riskleri yürütmenin gereğini açıklarken “Kültür yapıcı ise yol da yapıcıdır” dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, enerji piyasasının adeta insani özellikleri olduğunu, rekabet hukukuna ve uluslararası kurallara  uyumlu olmayan elektrik ticareti şirketlerinin kalmaması gereğini belirtirken “Yeni kontrat ve yeni endekslerle piyasaya derinlik kazandırmayı ve işlemlerin kolay yapılmasını hedefliyoruz” diyerek elektrikli taşıtlar, depolama gibi yeni etkilerin sisteme doğru yansıtılmasının işlem maliyeti ile kapasiteye yük getirilmemesi konusundaki önemini vurguladı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Louis Pasteur’ün “Şans, Hazırlanmış Akıllara İyilik Yapar” özdeyişi ile sektörde paradigma değişikliğinin gereğini özetlerken, Endüstri 4.0 devrimini öngörülebilir mekanizmalı işleyen piyasada yürütmenin zorunluluğunu da belirtti.

Yetkin konuşmacılarla ve sorularla oturumlar enerjik geçti. Enerji sektörümüzde yeni iş modelleri ile değişimi yönetmenin gereğini izlerken, yeni enerji servisleri, daha dijital zamanların geldiğini, elektrik tüketici memnuniyeti ile sürdürülebilir tedarik zinciri önemini anladık. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan özelinde ISTRADE 2018 için emek verenleri kutluyorum.

ISTRADE 2018 kapsamında 3D’nin ikisi, digitalleşme ve dağıtıklaşma masaya yatırıldı. Enerjinin maliyeti görüşüldü. Şimdi “Düşük Karbonlaşma” zamanı. 3D’nin üçüncüsü için sizleri, İTÜ ev sahipliğinde 26 Nisan 2018 günü Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) olarak gerçekleştireceğimiz enerji sektörümüzün güçlü duruş yaptığı V. İstanbul Karbon Zirvesi’ne, enerjinin yerküremize maliyetini, enerji kökenli sera gazı salımlarını azaltma başarılarını izlemeye davet ediyorum.

V. İstanbul Karbon Zirvesi’nde “İklim Finansmanı” temel konusu ile enerji verimliliğine odaklanarak sanayinin iklim değişimi ile mücadelesini konusunun lider platformunda kamu, yerel yönetimler, sivil toplum, iş dünyası, akademi ve gençler bir araya gelerek, iklim değişimi ile mücadelede sürdürülebilirlik yönetiminin en önemli gerekliliklerinden biri olarak karbon yönetimini ve düşük karbon ekonomisi irdeleyeceğiz.

Enerjinize ve çevrenize iyi bakınız değerli okuyucularım.

Haberin Bağlantısı: Petroturk.com