IX. İstanbul Karbon Zirvesi | 6-7 Mayıs 2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, bilim insanları ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya gelerek iklim değişikliği ile mücadele yöntemlerini dile getirdi.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından üniversitemizin ev sahipliğinde ve Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği desteğyle düzenlenen 4. İstanbul Karbon Zirvesi, 26 Nisan’da, gerçekleştirildi. Ayazağa Yerleşkemizde düzenlenen zirvede, kamu sektöründen, yerel yönetimlerden, akademik çevrelerden, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile gençler; karbon yönetimi, karbon finansmanı ve Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele yolu konularında görüş alışverişleri için buluştu. Zirvede, karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliği ile mücadeleye destek olan 19 kuruluş, SÜT-D tarafından “Düşük Karbon Kahramanı” olarak ödüllendirildi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, “yeşil yakalı” bir dernek olarak, kuruldukları günden bu yana iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. Derneğin, karbon emisyonunu düşürmeyi başaran projeleri üç yıldır ödüllendirdiğine dikkat çeken öğretim üyemiz: “Karbon üretiminde cimri, çevreye duyarlılıkta cömert davranan kurum ve kuruluşlar ile kişileri “Düşük Karbon Kahramanı” olarak ödüllendiriyoruz. Sanayi kuruluşlarımızın sera gazı azaltımında ulaştığı başarılar kadar, çocuklarımızın sürdürülebilir yaşam kültürünü kazanmasını da önemsiyoruz.” dedi.

Dr. Ender Aykut Yılmaz: “Sürdürülebilir kentler ekonomik büyüme sağlıyor.”

Etkinlik kapsamındaki “Paris Anlaşması ve Sonrası” başlıklı oturumda konuşan İlbank Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ender Aykut Yılmaz, ülkelerin ekonomik büyümesinde şehirlerin önemli rolü olduğunu belirterek, ülkelerin ekonomik büyümesinin çevresel, toplumsal ve ekonomik açıdan doğru ve sürdürülebilir kent sayısıyla doğru orantılı olduğunun altını çizdi. Yerel yönetimlerin kent yönetiminde ve proje finansmanında doğru yöntemleri seçmesini, ülkelerin konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Yılmaz, kamu sektöründeki enerji tasarruf potansiyelinin yüzde 32’ye ulaştığını sözlerine ekledi. Konuğumuz son olarak, ülkemizin bir finansman modeli üzerinde hemfikir olması ve planlanan enerji verimliliği projelerini hayata geçirerek her yıl yarım milyar dolara yakın kaynağı tasarruf etmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Adonai Herrera-Martinez: “Türkiye, enerji politikasını güçlendiren adımlar atıyor.”

4. Karbon Zirvesi’nde ağırladığımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Direktör Yardımcısı Dr. Adonai Herrera-Martinez ise bu alanda Türkiye’nin konumunu değerlendirdi. Türkiye’nin enerji politikalarının güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar attığını söyleyen Martinez, özellikle de düşük karbonlu ekonomiye geçişte ulusal yenilenebilir enerji eylem planı ve ulusal enerji verimliliği eylem planlarının öne çıktığını ifade etti. EBRD’nin Türkiye’ye bugüne dek toplam 9 milyar Avro tutarında yatırım sağladığını belirten Martinez konuşmasını, kurumun yeşil tahvil portfolyosuna sahip olduğunu ve sürdürülebilir enerji için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek tamamladı.

Evrim Yangın Gül: “TSKB yenilenebilir enerji projelerine ağırlık veriyor”

Zirvenin diğer konuşmacılarından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yöneticisi Evrim Yangın Gül ise TSKB’nin dünyada “Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil” ihraç eden ilk banka olduğunu belirtti. 300 milyon dolarlık bu tahvillere uluslararası piyasalarda 4 kat talep gelmesinin önemli bir gösterge olduğunu söyleyen Gül, yenilenebilir enerji projelerine ağırlık veren bir banka olarak, portföylerinin %57’sinin yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ile çevre projelerini kapsayan sürdürülebilir yatırım projelerinden oluşmasının önemli bir başarı olduğunu aktardı.

Dr. Oğuz Can: “Yenilenebilir Enerji, dışa bağımlılığımızı azaltacak.”

Etkinlikte katılımcılara seslenen bir diğer isim de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can oldu. Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kullanımına odaklanarak dışa bağımlı kaynak kullanımını önemli ölçüde azaltacağını kaydeden Can, bu nedenle yenilenebilir enerjinin düşük karbon ekonomisine geçişte etkili olacağını belirtti. Bakanlık olarak, Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı hazırladıklarını anımsatan konuğumuz, hidrojen laboratuvarının Haziran ayında herkesin erişimine açılacağını söyledi. Türkiye’nin biyokütleden ve biyogazdan yararlanmak için yol alması gerektiğine değinen Can, bu nedenle teknolojideki gelişmelerin çok iyi analiz edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Dr. Oğuz Can konuşmasını: “Bor Enstitümüz de bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Borun kullanım alanlarını artırmamız gerekiyor.” sözleriyle tamamladı.
Can’ın ardından kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Dairesi Başkanı Mehrali Ecer, dünyada küresel sıcaklığın ortalama 1 derece daha yükseldiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Karbon piyasasında dünya çapında yeni gelişmeler yaşandığına işaret eden Ecer, karbon fiyatlandırılmasının dünyanın gündeminde olduğunu, bunun da kirliliğe neden olanın karbon emisyonu maliyetinin bir kısmını üstlenmesi anlamına geldiğini belirtti. Ecer, Bakanlık olarak bu gidişatı izleyerek attıkları adımları anlattı

Haberin Bağlantısı

Itu.edu.tr