X. İstanbul Karbon Zirvesi | 14-15 Nisan 2025 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi: Karbon Yönetimi, Teknolojileri ve Ticareti, 26 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene “Renk Giderici Polimer – WASTE-Treat® 91100” konusu ile “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü”nü alan ve önemli bir ilki gerçekleştiren GREEN Chemicals, bu sene de İstanbul Karbon Zirvesi’nin İletişim Sponsoru olarak etkinliğe desteğini verecek.

GREEN ChemicalsAr-Ge laboratuvarlarında, işletmelerin atık sularının deşarjı sonrası alıcı ortamlarda yükselen organik madde miktarı, renk ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) değerlerinin düşürülmesi, gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir dünya bırakılabilmesi amacıyla, atık su tesislerinde aynı zamanda elektrik / yakıt tüketimini de düşürecek, uygulaması kolay, çevreye duyarlı ve karbon ayak izi düşük birpolimer sentezi oluşturarak “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü”ne layık bulunmuştu.

Kocaeli TAYSAD OSB’de bulunan fabrikasında üretilen WASTE-Treat®91100, tekstil ve organize sanayi atık suları başta olmak üzere diğer bir çok endüstriyel atık suya halihazırda uygulanmaktadır. Bu tesislerden gelen yüksek organik yükü olan atık sulara renk giderici polimerin uygulanmasıyla beraber, ürünü kullanan arıtma tesislerinden alıcı ortama (dere, nehir,göl, deniz vb.) gönderilen sudaki organik yükün % 50 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Yanı sıra arıtma tesislerinin proses aşamalarından biri olan biyolojik arıtım, renk giderici polimer kimyasalı ile azaltılmış, böylelikle biyolojik prosesin havalandırılması için gereken enerji miktarının azaltılmasına vetesisin de karbon ayak izinin düşürülmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca bu ürün, atık su ile hızla reaksiyona girebilme özelliğinden dolayı, ilgili tesislerde maliyetli bir yöntem olan hızlı karıştırma tanklarına dozaj yerine, atık su hattına dozajlanıp hidrolik karışım sağlanarak herhangi bir enerji tüketimi gerektirmeden kullanılabilmekte ve böylece tesisin bu aşamadaki karbon ayak izini de düşürmektedir.

GREEN Chemicals sürdürülebilirlik yöneticileri vizyonlarını açıklarken; proje boyunca sadece ürünün üretim aşaması ile kalmayıp, üretiminden son kullanıcıya ulaşmasının ardından da renk giderici polimer ürününün sebep olduğu sera gazı salımını takip edip, karbon ayak izini minimuma düşürmek, renk giderici polimer sentezi sonucu elde edilen ürünün çoğu arıtma tesisine ulaşmasıyla beraber, atık su arıtma tesislerinin işletilmesindeki elektrik tüketimi sonucu oluşan sera gazı salımını da azaltmak ve gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bir dünya bırakma hedefine sahip olduklarını belirttiler.

Haberin Bağlantısı

Turchemonline.com