X. İstanbul Karbon Zirvesi | 14-15 Nisan 2025 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

Geri dönüşüm konusunda çocukları bilinçlendirmek için kurduğu Dönüşüm Müzesi’nde 5 bin 600 öğrenciyi bilgilendiren Samsun Avdan Enerji, Düşük Karbon Kahramanı seçildi

Karbon emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlayan şirketlerin ödüllendirildiği 4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, Samsun Avdan Enerji ‘Dönüşüm Müzesi’ projesi ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından ‘Düşük Karbon Kahramanı’ seçildi. Samsun Avdan Enerji Yönetici Ortağı Erol İren, ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın elinden aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA) desteğinde düzenlenen 4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde SÜT-D tarafından Düşük Karbon Kahramanı olarak ödüllendirilen Samsun Avdan, karbon emisyonunu azaltan 42 projeyle yarıştı. Samsun Avdan Enerji, karbon yönetimi konusunda çocukları bilinçlendirmek hedefiyle kurduğu Dönüşüm Müzesi projesi ile ödül almaya hak kazanan firmalardan biri oldu.

DÖNÜŞÜM MÜZESi iLE SÜRDÜRÜLEBiLiR ÇEVRE BiLiNCi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık alanında çöpten enerji üreten Samsun Avdan Enerji, Türkiye’nin ilk Dönüşüm Müzesi’ni Belediye’nin ev sahipliğinde kurdu. Samsun Avdan Enerji Yönetici Ortağı Erol İren, Dönüşüm Müzesi ile çocuklara enerjinin nasıl yenilenebildiğini anlatarak bilinçlenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Çöp diye attığımız şeylerin ileride hayatımızın yeniden bir parçası olduğuna dikkat çeken Erol İren sözlerine şöyle devam etti: “Müze ile çocukların çöpe bakış açısını değiştirmek istedik. Çocukların algıları çok açık, biz de bu nedenle bilinçlendirmeye çocuklar ile başlamaya karar verdik. İnanıyoruz ki bilinçlendikçe ülke olarak kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız ve böylelikle sürdürülebilir bir çevre ve ekonomiye kavuşacağız.”

MÜZEDE ÇOCUKLARI NELER BEKLiYOR?

Erol İren, müzemizde evimizden çıkan çöpü nasıl elektrik enerjisine dönüştürdüğümüzü ve sonrasında tekrar evimize nasıl getirdiğimizi aktarıyoruz dedi. Erol İren, çocuklar müzede, “Atık ne demek? Çöp sahasında neler oluyor? Çöp nasıl enerjiye dönüşüyor?” gibi soruların yanıtlarını görerek öğreniyorlar diye belirtti. Geri dönüşümü müzede tüm aşamalarıyla gözlemleyen öğrencilerin, bu döngüyü içselleştirmesi için onlara bu özeti anlatan yapboz ve kitaplar hediye ettiklerini belirten İren, hedeflerinin çocukların burada öğrendikleri bilgileri evlerine ve hayatlarına taşıyabilmeleri olduğunu bildirdi.

SAMSUN AVDAN HAKKINDA

Samsun Avdan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahasında depolanan atıklardan enerji edilmesi amacıyla 2010 yılında kuruldu. Samsun Avdan Enerji 2012 yılında, katı atık sahasında oluşan çöp gazını toplayarak elektrik enerjisine çeviren elektrik üretim santralini devreye aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile çöp sızıntı suyu kontrolü ve bertarafı, atık karakterizasyonu, Samsun İli Atık Yönetim Planı ve Çevre Bakanlığı’nın Atıkların Düzenli Depolanmasına dair yönetmeliğinin gereği olarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek biyobozunur atıkların azaltılması konularında çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 2013 yılı içerisinde ön ayrıştırma tesisi ve çöp sızıntı sularının organik atıklar ile karıştırılarak fermente edildiği biyogaz tesisi de devreye alındı.

Haberin Bağlantıları