IX. İstanbul Karbon Zirvesi | 6-7 Mayıs 2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

tolga-yakar

İslam Kalkınma Bankası’ndan Tolga Yakar, küresel iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye yönelik projelere fizibıl mı değil mi diye değil “bankable mı değil mi” (bankacılık sistemince kredilendirilebilir mi) diye bakmak gerektiğini söyledi.

İslam Kalkınma Bankası Enerji Programı Koordinatörü Tolga Yakar, 3. Karbon Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Banka’nın iklim değişikliğiyle mücadele konusunda izlediği politikaları ve uygulamaları anlattı.

İklim değişikliğinin sadece çevresel değil, bütün küresel kalkınmayı büyümeyi etkileyecek bir konu olarak algılanması halinde çözüm yolunda daha doğru adımlar atılabileceğini vurgulayan Yakar şöyle dedi:
“İklim değişikliği bizim grubumuz için önemli. Çok basit bir nedeni var. İnsanlığın karşısındaki en önemli tehditlerden bir tanesi iklim değişikliği. Kalkınmanın önündeki en önemli engellerden biri de bu. 56 üye ülkeden 42’si, çok net bir şekilde iklim değişikliğiyle ilgili karbon salımı hedeflerini net şekilde ortaya koydular. Bu çerçevede önlemler alıyorlar.”

İslam Kalkınma Bankası’nın dünyanın geri kalmış bir coğrafyasında faaliyet gösterdiğini hatırlatan Tolga Yakar, üye ülkelerin en temel ihtiyaçları arasında elektrik ve ulaşım imkanlarına erişimin bulunduğunu vurguladı. Üye ülkelerin bu özelliklerini de gözeten bir yaklaşımla hareket etmek zorunda olduklarını vurgulayan Tolga Yakar, “Biz bu nedenle temel hizmetler sektörlerine odaklanmış durumdayız. Özellikle üyemiz ülkelerde bu ihtiyaçların nasıl karşılanabileceğiyle ilgileniyoruz. Örneğin elektrifikasyon işi Türkiye’de hiç duymadığımız bir kelime, çünkü biz 20 yıl önce bunu yüzde 100’e ulaştırmışız. Bu nedenle İslam Kalkınma Bankası’nın bir enerji politikası var. Yenilenebilir enerji ve üye ülkeler arasında iletişime ağırlık veriyoruz” dedi.

İklim mücadelesini nasıl içselleştirdiklerine değinen Tolga Yakar şöyle dedi: “Üye ülkelerimizin özellikleri nedeniyle bugüne kadar diğer kalkınma bankalarına göre önceliklerimiz farklıydı. Paris İklim Anlaşması ile birlikte biz de önceliklerimizi değiştiriyoruz. Ulaştırma ve enerji alanında iklim değişikliğine karşı mücadele bağlamında nasıl davranmamız gerektiğini düşünüyoruz. İklim performansının sayısallaştırılabilmesi, doğrulanabilmesi de önemli.”

İklim değişikliğiyle ilgili mücadaleye yaklaşımlarının “Yapalım mı yapmayalım mı” noktasından “nasıl yapalım”a dönüştüğünü vurgulayan Tolga Yakar, “Biz zaten enerji ve ulaştırmada iklim değişikliğiyle mücadele alanında pek çok şey yapıyoruz. Bunun muhasebeleştirilmesine de dikkat ediyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki tecrübe ve birikimi gelişmekte olan üyelerimize aktarıyoruz. Paris Anlaşması’nın başarıya ulaşması için bu çok önemli olacak.”

Emisyon azaltma projelerinin nasıl finanse edileceği konusunun işin en önemli boyutlarından biri olduğunun altını çizen Tolga Yakar, “Bu konudaki projelere ilişkin tanımlama yaparken fizibıl kelimesi yetmiyor. Biz bankable kelimesini kullanıyoruz. Bankable daha doğru bir ifadedir. Bu projelerin bankable olması gerekiyor” diye konuştu.

İslam Kalkınma Bankası olarak projeleri daha imtiyazlı ve daha düşük fiyatlarla finanse edebilen yöntemlere sahip olduklarının altını çizen Tolga Yakar, “Biz bu yöntemlerle, iklim mücadelesi desteklerimizi milyar dolar dolarlardan trilyon dolarların üzerine çıkabiliriz. Bunun özel sektörle yapılabileceğini, Kalkınma Bankaları’nın kaynaklarının da bu alanda bir kaldıraç olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

İslam Kalkınma Bankası’nın, üye ülkelerde yürüttüğü bütün çalışmaların iklim değişikliğiyle mücadeleye adaptasyonuna dikkat ettiklerini kaydeden Tolga Yakar sözlerini şöyle tamamladı:
“Üye ülkelerimizin sürdürülebilir kalkınma yakalaması önemli. Çeşitli uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisindeyiz. Bir sonraki COP toplantısı bizim üye ülkelerimizden birinde düzenlenecek. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya başladık.”

Mehmet KARA – Enerji Günlüğü