IX. İstanbul Karbon Zirvesi | 6-7 Mayıs 2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Bir Sayfa Seçin

3. İstanbul Karbon Zirvesi Başkanı Yadav:- “Tüm dünyadan insanların ortak problemi olan iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı mücadele planlarımızı gerçekleştirmeliyiz”

Global Offset Research Şirketi Üst Yöneticisi ve 3. İstanbul Karbon Zirvesi Başkanı Siddihart Yadav, aralık ayında Paris’te düzenlenen “21. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda” alınan kararların iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, “Tüm dünyadan insanların ortak problemi olan iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı mücadele planlarımızı gerçekleştirmeliyiz.” dedi.

Zirvenin açılışında konuşan Yadav, 195 ülkenin kabul ettiği iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren “Paris Anlaşması” sayesinde çerçevenin oluştuğunu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve siyasilerin de bu konuda beraber çalışmaları gerektiğini belirtti.

Anlaşmadan sonra ülkelerin taahhütlerini yerine getirebilmesi için enerji sektörü başta olmak üzere hükümetlerin ve tüm finans kuruluşlarının işbirliği içinde olması gerektiğini ifade eden Yadav, “İşlerin yolunda gitmesi için finansın artık temiz kaynaklı enerji üretimine aktarılması ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi gerekiyor. İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede ve karbon salınımının azaltılmasında iş dünyasına büyük görevler düşüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Macit de iklim değişikliği ve küresel ısınmanın hem çevresel hem de sosyo-ekonomik değişiklilere yol açan küresel bir sorun olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu konuda kararlı adımlar atmaya mecbur olduğunu söyledi.

Macit, Türkiye’nin, 2004 yılında “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” ve Kyoto Protokolü’ne imza attığını da anımsatarak, Paris’teki iklim değişikliği konferansında da 2030 yılı hedefleri ve yol haritasının ortaya konulduğunu ifade etti.

Türkiye’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu azaltma hedefi olduğuna dikkati çeken Macit, “Özellikle yerel yönetimleri doğrudan ilgilendiren atık yönetimi, sanayi, tarım, kentsel dönüşüm alanlarında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için belediyelere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluklar karşısında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, emisyon azaltımı ve teknolojileri, enerjinin verimi kullanılması ve atık yönetimi konularında çalışmalarını sürdürüyor.” diye konuştu.

Macit, sıkıştırılmış doğalgaz yakıtlı otobüs alımı konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, trafik izleme kamerası ve sokak teknolojilerinde rüzgar ve güneş enerjisinden faydalandıklarını, bu temiz enerjili teknolojilerin de sera gazı azaltımı konusunda çevreye önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Mevut projelerin yanında hidrojen motorlu enerji projesini de hayata geçirdiklerini ifade eden Macit, bu çalışmalarla yılda 1 milyon 800 bin ton emisyon azaltımı sağladıklarını vurguladı.

Macit, belediye olarak güneş enerjisinden elektrik üretiminin yanı sıra çöp gazından elektrik üretimine ve ağaç dikimi projelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haberin Bağlantıları